Vad är isolering?

ISOLERING

En förnyelsebar isolering baserad på cellulosafibrer från lokalt insamlat och sorterat tidningspapper.

I Sverige består isoleringen mestadels av Expressen och Aftonbladet. Råvaran till Cellulosaisolering är alltså trä vilket är ett av de mest miljövänliga byggmaterial vi känner till. Det sorterade pappret rivs & mals och blandas med brandhämmande tillsatser*. Den färdiga produkten har ett utmärkt isoleringsvärde och värmemotstånd, är bra som ljudisolering och skyddar byggnaden i händelse av brand.

Läs mer om:

ISOCELL isolering »
iCell isolering »