ISOCELL

TILLÄMPNINGAR AV CELLULOSA LÖSULL

1. ISOLERING AV TAK OCH SNEDTAK

Installeras enkelt på vindsbjäklag. I snedtak installeras produkten antingen från insidan genom ångbroms/ångspärr eller utifrån för att inte störa de boende.

2. ISOLERING AV MELLANBJÄLKLAG MED CELLULOSA

är ett bra val som isolering i mellanbjäklag eller i platta tak. Som isolering i mellanbjälklag ger ISOCELL ett utmärkt skydd mot både luftburet ljud och stegljud. Redan vid 38 kg/m³ erhålls ett sättningsfritt isoleringslager. Att fylla ett standard 220mm tjockt mellanbjälklag med ISOCELL istället för att lägga i en 95mm mineralullsskiva ger ca 5 dB ökad ljudreduktion mellan våningsplanen.

3. ISOLERING AV VÄGG ISOCELL

Cellulosaisolering lösull är smart val vid isolering av väggar. Isoleringen fyller ut eventuella ojämnheter i facken och ger ett resultat utan skarvar och glipor. Byggnaden kan färdigställas snabbare jämfört med att använda skivor vilket sänker den totala byggkostnaden. Tack vare att ISOCELL är ett kapilläraktivt material kan man med fördel använda det vid tilläggsisolering på insidan av gamla väggar. Cellulosan håller väggen och konstruktionen torr och bidrar till ett sunt inomhusklimat. Allt fler tillverkare av prefabelement väljer ISOCELL Cellulosaisolering på grund av det smidiga arbetssättet och den låga totalkostnaden. Dessutom får de väldigt nöjda slutkunder. Utöver dessa applikationer tillhandahåller ISOCELL mängder av speciellt framtagna lösningar för allt ifrån ackumulatortankar till isolering av kyrkor och K-märkta www.isocell.se - info@isocell.se byggnader.

ISOCELL

TILLÄMPNINGAR AV CELLULOSA LÖSULL

1. ISOLERING AV TAK OCH SNEDTAK

Installeras enkelt på vindsbjäklag. I snedtak installeras produkten antingen från insidan genom ångbroms/ångspärr eller utifrån för att inte störa de boende.

2. ISOLERING AV MELLANBJÄLKLAG MED CELLULOSA

är ett bra val som isolering i mellanbjäklag eller i platta tak. Som isolering i mellanbjälklag ger ISOCELL ett utmärkt skydd mot både luftburet ljud och stegljud. Redan vid 38 kg/m³ erhålls ett sättningsfritt isoleringslager. Att fylla ett standard 220mm tjockt mellanbjälklag med ISOCELL istället för att lägga i en 95mm mineralullsskiva ger ca 5 dB ökad ljudreduktion mellan våningsplanen.

3. ISOLERING AV VÄGG ISOCELL

Cellulosaisolering lösull är smart val vid isolering av väggar. Isoleringen fyller ut eventuella ojämnheter i facken och ger ett resultat utan skarvar och glipor. Byggnaden kan färdigställas snabbare jämfört med att använda skivor vilket sänker den totala byggkostnaden. Tack vare att ISOCELL är ett kapilläraktivt material kan man med fördel använda det vid tilläggsisolering på insidan av gamla väggar. Cellulosan håller väggen och konstruktionen torr och bidrar till ett sunt inomhusklimat. Allt fler tillverkare av prefabelement väljer ISOCELL Cellulosaisolering på grund av det smidiga arbetssättet och den låga totalkostnaden. Dessutom får de väldigt nöjda slutkunder. Utöver dessa applikationer tillhandahåller ISOCELL mängder av speciellt framtagna lösningar för allt ifrån ackumulatortankar till isolering av kyrkor och K-märkta www.isocell.se - info@isocell.se byggnader.