Vad är ISOCELL?

CELLULOSAISOLERING

En förnyelsebar isolering baserad på cellulosafibrer från lokalt insamlat och sorterat tidningspapper.

I Sverige består isoleringen mestadels av Expressen och Aftonbladet. Råvaran till ISOCELL Cellulosaisolering är alltså trä vilket är ett av de mest miljövänliga byggmaterial vi känner till. Det sorterade pappret rivs & mals i två steg och blandas med brandhämmande tillsatser*. Den färdiga produkten har ett utmärkt isoleringsvärde och värmemotstånd, är bra som ljudisolering och skyddar byggnaden i händelse av brand.

* Vi använder oss av ISOCELL Cellulosaisolering som tillverkas i totalt fem fabriker fördelade i fyra länder, varan en är i Sverige. Produktionsanläggningarna är blande de modernaste i världen och förutom en ytterst nogrann egenkontroll, tredjepartkontrolleras också anläggningarna. Produkten är CE-märkt.

SKONSAM MOT MILJÖN

Det går åt väldigt lite energi att tillverka ISOCELL och väl producerad hjälper den byggnaden som den installeras i att minska sina uppvärmningskostnader. Primärenergiuttaget är endast en sjättedel jämfört med polystyren (ex. XPS/EPS) och en tredjedel jämfört med mineralull (ex. glasull).

SPARAR TID OCH PENGAR

Det speciella med ISOCELL är den långa fiberstrukturen som erhålls genom vårt moderna kvarnsystem. Långa, spänstiga fibrer ger en produkt med lägre densitet, bättre isoleringsvärde och högre värmelagringskapacitet än de flesta konkurrenter på marknaden. Bättre isolervärden ger en lägre energiförbrukning och kunden spar mer pengar. Lösullsisolering sparar även tid och resurser på arbetsplatsen vilket leder till en låg totalkostnad.

LJUDISOLERANDE

Testerna visar att ISOCELL Cellulosaisolering ger mellanväggar upp till 7 dB bättre ljudisolering än konventionella isoleringsskivor av t.ex. mineralull.

BRANDSÄKER

Högsta brandmotsånd: ISOCELL hamnar i topp när man testar brandklassade konstruktioner från REI30 till REI120. Med EN-klassificeringen B-s2-d0 erhåller ISOCELL bästa möjliga betyg inom organiska isoleringsmaterial.

FUKTSÄKER

Cellulosaisolering är ett hygroskopiskt material som kan buffra fukt utan att förlora isoleringsförmåga. Produkten är naturligt fuktreglerande och bidrar till ett sunt och hälsosamt inomhusklimat där människor mår bra. Vid renovering kan man använda den fuktbuffrande förmågan för att bygga oventilerade takkonstruktioner. Produkten är dessutom mycket mer lufttät än konventionella isoleringsmaterial vilket ger en extra trygghet för träkonstruktioner där stora krav ställs på lufttäthet.

ISOCELL cellulosaisolering och tätskikt

Lösull 14kg 185kr/pkt

 

Dokument för mer information:

Cellulosaisolering »
Prislista tätskikt »

ISOCELL cellulosaisolering och tätskikt

Lösull 14kg 185kr/pkt

Dokument för mer information:

Cellulosaisolering »
Prislista tätskikt »